Etikett: odlingshylla

  • Förodlingshylla och förråd

    Förodlingshylla och förråd

    Det var en gång ett vedförråd i ett garage. Det låg bredvid pannrummet och väggarna hade bultats buckliga av många kubikmeter ved under åren. Färgen på väggar och tak drog med åt sorgligt sotgrått än något annat och det fyllde på med blandat bös både i möbelväg och innehållsväg. Ett rum man bara slänger in…