Bygga tunnelväxthuset oden 300

Jag tycker om att kunna läsa beskrivningar och då monteringsanvisningarna saknade rätt mycket text försöker jag få ner den information jag själv hade velat ha tillgänglig.

Tänk på att om du bygger ett längre växthus (Vårt är 4 meter långt) finns det ett annat sätt att få upp stommen på där man börjar med en gavel och en båge som byggs liggande för att sedan resas. Sen bygger man färdigt varje båge på marken för att sedan resa dem upp en och en och fäster ihop dem med 2:orna.

Nedanför min monteringsberättelse ligger länkar till tillverkaren och försäljarens material, samt leverans och kostnad.

Uppdateringar av modellen

Vi byggde vårt växthus 2020 och sedan dess har det blivit uppdateringar av modellen. Exempelvis byttes delar av gummilisterna mot metall under 2022.

Angående Hera

Hera är lite billigare än Oden och kommer med flera av tilläggen redan från början. Det finns dock vissa nackdelar. Bygger du Hera har du sannolikt inte de stora plastskivorna utan du kommer att behöva montera ihop kanalplasten med. Tak/väggar består då av 3 bitar kanalplast istället för 1 som Oden har. Det gör att det behövs en extra rad av 2:orna per sida. Dubbelkolla med din manual om var de ska sättas upp. Det råder väldigt delade meningar om vilket företag som är vettigast. Läs på och gå gärna med i gruppen jag länkar längst ner för att få del av andras erfarenheter och gör några sökningar online efter problem.

Angående Oden 300 Box

Nu har även grohus en version där kanalplasten kommer i mindre bitar och utan att gräva djupare i frågan utgår jag ifrån att den modellen då blir mycket lik Hera i bygget.

Montering

Första steget är utan tvekan att gå igenom allt. I manualen finns det listor på vad som ska ligga i varje paket, vi delade upp paketen för att se så att alla delar fanns där. Bitarna i grundpaketet är uppmärkta med siffror och kyrilliska bokstäver men det är inget problem.

Skruvpåsarna namnades utifrån manualen och hälldes upp i varsin skål. I början är det 8 mm-skruvarna som används så den skålen kryddades med lite muttrar. I och med att vi valde den tjockare plasten fick vi med en låda med längre skruvar. Något vi inte skaffade direkt men borde ha gjort var en hög med låsmuttrar i storlek M4.

Nästa sak var att spänna upp en stor presenning, tror den är 3×5 meter och den har varit en stor hjälp längs vägen. Alla rymmande muttrar har snällt legat och väntat.

Montera tunneldelen

Efter alla kommentarer om att ta det lugnt var jag väl förberedd och kikade igenom alla delar många gånger för att få allt på rätt plats och på rätt håll. Det gjorde ju inte att det inte blev några misstag men det blev sannolikt färre av dem. Första steget är att få koll på skillnaden mellan mittenbitarna och gavelbitarna. 4BK hör till gavlarna. Vänd dem så de har dubbelhålet i mitten in mot huset, 4B är de tre som ligger mellan gavlarna.

I stommen ska alla skruvhuvuden vara på utsidan och muttrarna på insidan.

I nästa steg ska 2B fästas mellan bågarna. En rad i toppen och en rad på varje sida. Använt gärna låsmuttrar här, det blir mycket vibrationer när man skruvar och lyfter runt i delarna så de lossnar lätt och blir mer och mer opraktiska att dra åt när bygget blir högre.

De som ligger lösa på fotot nedan är 4H (mittendelarna) och 4HK (gaveldelar). Vid märkningen är det pilar tryckta på bitarna som visar vilket håll som är upp. Instruktionsmanualen är lite otydlig om 4B ska vara överst i skarven eller om det är 4H som ska vara överst. Det är först i steg 11 i manualen man kan se en tydligare bild. 4B ska vara överst.

För att hålla lite ordning på bygget tog vi en sida i taget och stödde upp det med stolar under skruvandet.

För att få det så stabilt som möjligt fortsatte vi med att lägga till stagen är märkta med 2 på den sidan som vi fått dit 4H på.

Fortfarande lite lågt i tak men här är har andra sidan fått 4H och 2 på plats. Hade det här varit ett Hera skulle det in ännu en rad med 2:or här.

Vi gräver ner vår tunnel så dags att skruva fast småbitarna på 1:orna. 3:orna som är småbitarna saknar märkning då de är för små och de kan ha lite varierad mängd hål då de kan ha sågats till av andra bitar. Sidan på 1:orna som ska ner i marken har två hål längst ner som inte sitter i höjd med varandra.

Sen ska 3:orna fästat i bågarna och det blir en favorit i repris med stolar som stöd, 4H ska ligga ytterst när de fästs ihop med 3:orna. Sen är det dags att sätta en rad 2:or längst ner på varje sida.

Montera gavel

Sen är det dags för lite gavel, Nu är det lite fler delas som har väldigt specifika platser men de är lättare att få dit än själva tunneldelen. Börja med att sätta ihop alla 9-2 med 9-1. 9-1 ska ligga utanpå 9-2. Skruva sedan fast återstående 3:or längst ner på 9-1.

9-2:orna har olika vinkel längst upp, dela upp så du har en av varje per gavel. Plocka fram två 10:or per gavel och fäst ihop 9-2 i hålen längst upp med 10:an och samma sak längst ner på 9-1.

Nu har vi fått ihop ett dörrhål och det är dags att fästa upp det. Skruva fast 9-2 i 4BK. Det var enklast att ha nederdelen av dörrhålet vinklat bort från tunneln för att få i skruvarna. Dra åt ordentligt för det är ett knöligt ställe att förstärka. Sen är det bara att föra in dörrhålet så det sitter där det ska. Vinklarna som fäster 9-2 i gaveln viks då till rätt form.

Dags för del 11! Det är de övre av tvärstagen i gaveln. Även de har sneda fästen anpassade för att sitta mot bågarna. Se till att du har en av varje per gavel. Börja med att fästa den mor 4HK med den kortare delen uppåt. Sen viker du in den och fäster mot 9-2.

Del 8 är näst på tur och den som sitter i höjd med den nedre 10:an. Börja åter igen mot 1:an och vik in den för att fästa mot 9-1.

Sen är det dags att montera dit de större hakarna. Tyvärr har jag bara en väldigt suddig bild på dem. Manualen i steg 13 är tydlig med vilka hål de ska sitta i.

Sista staget hade vi lite problem med att hitta. Bilden i svenska manualen stämde inte alls med det vi hade, men när vi kikade i den ryska manualen hittade vi den. Det är ett rätt smalt stag med likadana ändar med ett hål per ände. Våra hade märkningen YC och tången åkte fram för att förböja den där skruvarna skulle sitta.

Börja med att fästa det mot den nedre 2B i det lediga hålet närmast gaveln. Sen är det rätt uppenbart vilket par hål på 9-2 som ska hålla andra änden. Fäst det i det övre hålet mitt på 9-2 (inte i de vi fäst det mesta hittills som sitter på kanterna av bitarna).

Montera stagen

Jag började med att fästa 20:orna mot 4H och sen vinkla ner den i rätt höjd. Fick jämna till fästena i andra sidan för att det skulle bli lättare att fästa nästa del.

Del 19 fästes i 20:orna och sen dags att fästa nederdelen av 19. Den fästs i samma skruvar som redan håller ihop 3 och 2.

Passade på att lägga ut delarna för att få ihop hur de skulle sitta. Del 21 är den sneda i hörnen. Medan allt låg på marken skruvade vi fast den mot del 18 (sidobiten) och del 17. 18 och 17 fästs ihop med stommen så det är lite vingligt att lyfta upp dem då den inte sitter ihop mer än med 21:an. Definitivt ett moment det är bra att vara två om. Det kan också vara smart att gå ett varv med en tång och vinkla till fästena på 18 och 17 så de kan sitta ihop tätt direkt när skruvarna ska i.

Lyft upp det på varsin sida och fäst 17 och 18 i de nedersta hålen på 4B. Det är rätt tight, och skulle vara lättare med lite längre skruvar än 8 mm, så har ni några över så fundera på om det går att byta till 10 mm.

Fäst sedan del 18 mot 19 med del 19 in mot mitten av tunneln.

Montera övre dörren

För mig var det lite otydligt om vilket håll allt skulle ligga på och om allt visades från insidan eller utsidan. Till den övre dörren hör 12Ф, 13Ф och 16. Vi monterade allt med utsidan neråt. Det behövs en bra bit vändande på bitarna för att se till att delarna ligger åt rätt håll. Se till att du har extrahålen i de hörn där den sneda biten ska ligga. Alla delar har samma sida ner mot golvet.

Montera nedre dörren

Även här ligger utsidan ner mot golvet.

Delarna 12Д, 13Д, 14 och 15 är det som borde finnas kvar nu. 12Д har en ände med 3 hål och en ände med 3 hål och 2 hål precis innanför. Montera ihop dem två och två i ändarna som bara har 3 hål. De ska monteras så det finns ett tomt hål kvar på varje sida om skruvarna.

Del 13Д har också olika ändar, den ena har dubbla hålpar på kanterna och den andra har ett hål mitt på utöver ett hålpar i kanten. Längst upp och längst ner på den här bilden ligger dubbelhålen åt höger och på mitten ligger de till vänster. På mitten ska den fästas i de skruvar som redan finns där sen 12Д sattes ihop. Dra åt muttrarna i mittendelen riktigt ordentligt för du kommer inte att komma åt dem när kryssen är på plats.

Sen är det dags för del 14 där båda delarna ska utgå från mitten på vänstersidan, där vi har dubbelhålet på 13Д. Skruva fast dem löst i båda ändarna.

Del 15 kommer nu att ligga ovanpå övriga delar och ändarna fästs inte i kanthålen utan i mittenhålen. De fästs på högersidan i mitten och över till övre och nedre vänstra hörnen.

Slutligen kan 14 och 15 skruvas ihop.

Sen är det bara att gå över och efterdra alla muttrar ordentligt.

Plantera växthus

Dags att leka sork! Vi har sluttande mark där det skulle stå och det smarta är att jämna till marken först så självklart gjorde vi inte det, utan det blev ett dike i ena änden där marken är högre och hål i andra änden. När det är dags att ställa ner växthuset i groparna är det bra att vara några stycken. 4 pers hade underlättat men vi var bara två så några delar blev lite misshandlade på väg ner i sina gropar. Sen är det en bra stund med justering, mer grävning, en massa mätande och slutligen fylla hålen igen.

Montera plasten

Hittills har det funnits hål för det mesta men nu när det är dags för kanalplasten så behöver alla hål göras manuell. Vi använde metallborr och det fungerade bra. Bara att undvika att trycka hårt och låta borren skära igenom själv. Blev inga sprickor. Har du inte förskurna gavlar så var noga med att se till att dörrbiten sticker ut 2-2,5 cm utanför metallkanten på sidan som inte ska ha gångjärn, annars finns inget som håller dörren på plats.

Det är här det är dags att plocka fram tejpen, den kommer att tejpas fast i lite olika steg så tar grunderna direkt. Det finns lite olika varianter. I grund kommer det med en rulle genomskinlig tejp, den kommer med även om man beställt membrantejp. Har man enbart den ska den tejpas längs alla kanalöppningar (både rött och blått på bilden nedan). Har man en grå tejp med vita ovaler ska den placeras i nederkant (blått på bilden nedan). Har man en helgrå ska den användas i överkant (rött på bilden nedan), annars används den genomskinliga tejpen.

Jag och flera andra har upplevt att membrantejpen lossnat snabbt. Överväg att tejpa fast tejpen med den genomskinliga tejpen om du vill vara helt säker på att den sitter kvar. En tejprad per sida av plasten borde bli bra.

Sätt gärna plasten på dörrarna dagen innan du kör igång med gavlarna. Då har du sett hur det fungerar med att göra hål och hur plasten är att hantera och det är rätt pilligt jobb att få allt på rätt plats.

Det går att montera gångjärnen på lite olika sätt. Videon från tillverkaren visar en variant, den svenska manualen en annan variant och en obs-kommentar i manualen säger en tredje sak. Det viktiga är att du enbart skruvar i kanterna av gummilisten och inte på mittendelen. Sidan med gångjärn ska ha listen som liknar ett väldigt tillplattat U.

Såhär gjorde vi i alla fall. Dörren är nu vänd så att utsidan ligger uppåt. Sen gummilist och gångjärn. Vi valde den varianten för att inte lägga extra vikt på plasten och kunna dra åt muttrarna hårt. Här är det dags för skruvar på 10 mm.

Sen plockade vi bort skyddsplasten men lämnade en liten fläck av den med text på för att hålla koll på vilken sida som skulle vara ut. Här syns hur plasten sticker ut som den ska längst ner på bilden. Tejpa över- och underkant på dörrbitarna. Vi beställde den ena membrantejpen (grå med vita ovaler) och den ska sättas i nederkant medan den genomskinliga enbart behövde användas i överkant. Köper man premium+ får man en helgrå membrantejp som ska användas till överdelen.

När den var tillräckligt bra placerad gjorde vi hål för hörnskruvarna och satte i medvetet för långa skruvar för att ha justeringsmån när vi drog in de smalare gummilisterna, de går att byta ut när övriga skruvar sitter på plats. Jag försökte se till att det blev ett visst överlapp av gummilisterna men vet inte om det är bra. Det är lättare att kapa ner dem i efterhand än lägga till om det skulle behövas. Listen till alla sidor utom gångjärnssidan är formad som ett väldigt platt F.

När gummilisterna var på plats drog vi åt hörnskruvarna lite mer och gjorde resten av hålen.

Resten av skruvarna var bara att sätta i tillsammans med knoppar och låsplåt (del 5). Det var lätt att glömma att sätta i de små hakarna. På nedre dörren hamnar den ett steg vänster om låsplåten och knoppen ett steg ovanför.

Sen har vi de böjda handtagsliknande metallpinnarna. Klä på dem på den böjda sidan fram till den skarpa böjen och klipp av det som sticker ut. På bilden nedan har den visst glidit iväg lite.

Tryck igenom den oklädda änden från framsidan. Det kan vara lite tight men det ska gå igenom, vi testade med lite mer våld när den inte samarbetade så kom den igenom fint. Vrid det så den påklädda delen pekar uppåt. På insidan används det ensamma metallröret för att böja ner metallpinnen. Bocka gärna upp en bit närmre änden så den ser ut som på utsidan. Sen är det påklädningsdags för insidan av metallpinnen.

Sen var det äntligen dags att få upp dem på plats. Vi förberedde gummilisterna med hål för att få upp den lättare, även här måste de fästas i kanten och inte i mittenbiten för att undvika att det blir för tight när man öppnar och stänger dörren. Härifrån är det bra om det inte blåser för mycket och det bör helst göras under en och samma dag.

Tejpa nederkanten på alla gavelbitarna. Först ut på gaveln är den lilla biten ovanför dörren. Det gör inget om den sticker ut uppåt, det skär du till senare. Sen skruvar du fast sidobitarna.

Vi började med den som är på samma sida som gångjärnen och försökte få dit den så likt dörrsidan som möjligt. Påminner åter igen om att det finns flera olika sätt att göra det här på. Exempelvis hade man kunnat montera så att gångjärnen sitter utanpå kanalplasten eller att gummilisten sitter mellan skruvarna och gångjärnen.

Det är på den sidan som hakarna ska hängas på så två vinklar behövs. Den som sitter längst upp tog vi längre skruvar till. Vi snodde två på 25 mm och det blev mycket lättare att få dit än de på 10 mm som manualen rekommenderade.

På dörrsidan blev vi väldigt osäkra på placeringen då dörren överlappar men det blev bra när den täckte stommen precis.

Skär sedan till kanterna upptill och på sidorna så de är i höjd med metallen och tejpa överkanten. Vi använde en gammal filékniv för att skära plasten. Det var gott att kunna dra långa tag när man småsågade sig runt kanten.

Avsluta med att dra den sista gummilisten längs plasten. Det blir lite pilligt att få ner den där man satt skruvar så lossa skruvarna lite om de sitter för hårt.

De stora bitarna till tunneln är sista delen som känns rätt mycket som en brottningsmatch med stort behov av kommunikation. Det hade varit mycket bättre att vara 4 här med. Det är inte det mest samarbetsvilliga materialet och vi kände att det var svårt att få plasten att ligga mot bågarna. Men har man väl fått några skruvar på plats sköter det sig snällt nog igen.

I en av videoklippen från tillverkaren användes en metaltråd som spändes över plasten för att hålla ner den. Det hade onekligen underlättat mycket. Borde vara extra smidigt om man har träsarg runt bygget som man kan fästa den i.

Men trots osamarbetsvilliga plastbitar så går det ändå framåt. Vi landade i att OK var ett resultat som var bra nog och då plötsligt stod det bara där: Ett fungerande växthus.

Hämtning

Vi valde att hämta delarna istället för att få det hemfraktat. Alla delar utom kanalplasten får plats i bilen. Kanalplasten mår bäst av en kärra med innerlängd på minst 215 cm.

Men takfönster då?

Ja, det blev ju inte som tänkt. Jag fegade ur och delarna till takfönstret ligger ouppackade. Taket får fortsätta vara tätt och jag satsar på öppning av dörrarna för vädring. Vi har trots allt bara 4 meter tunnel och förhoppningsvis räcker det.

Kostnad

Vi köpte det i april 2020. Valde storleken 12 m2 som är den minsta för oden, 3×4 meter.

Våra tillval:

 • 6 mm Kanalplast 1050 kr
 • Förskurna gavlar 250 kr
 • Gummilister 0 kr
 • Membrantejp premium 300 kr
 • 3 hyllplan 600 kr (200 kr/st)
 • Takfönster (som vi inte monterat än) 450 kr
 • Automatisk öppnare till takfönster, med snabbfäste 350 kr

Grundpriset för 12 m2 Oden var vid inköp 7995 kr. Vi hämtade delarna själva så det drog av 1000 kr från slutpriset som då landade på 9995 kr.

Länkar


Publicerat

i

,

av

Kommentarer

31 svar till ”Bygga tunnelväxthuset oden 300”

 1. Sanna Härén

  Wow, tack för detta. Är just på väg att köpa Oden så det här kommer vara till stor hjälp, tack 😀

  1. eira

   Härligt, hoppas bygget går bra!

 2. Jan Palmér

  Hej
  Suveränt upplägg av Dig hur ni gick till väga.
  Bara en fråga/ Har du satt gummitätning även runt övre dörren?

  1. Eira Elwing

   Ja, det är hela vägen runt alla dörrar.

 3. ANDREAS

  Tack, vilken bra beskrivning.

 4. Per-Inge Linderson

  Stort TACK för dina instruktion. Vi håller just nu på att montera upp ett 10 meters Oden växthus och vi studerar mycket dina bilder och kommentarer. Ett utmärkt stöd till den medsändna manualen. Mvh Per-Inge

  1. eira

   Tack! Ni kommer verkligen att få en fin vår med nya växthuset 🙂 Det är verkligen värt bygget!

 5. Sofia

  Tack snälla för era detaljerade beskrivningar. Jag trodde att jag skulle mörda någon/något vid några tillfällen vid monteringen 😂 ❤️

  1. eira

   Hoppsan, låter som farligt att vara i närheten då. Jag lyckades mest få minst hundra små skärsår från de vassa metallbitarna 😀

 6. Magnus Kjellberg

  Vi väntar på leverans av ett Oden 300. Med lite tur så kommer det innan påskhelgen. Det är med lite skräckblandad förtjusning som vi ser fram emot montering men troligen kommer er beskrivning vara till stor hjälp.

  1. eira

   Påsken är helt klart perfekt att ha som skruvhelg, hoppas det hinner fram! Ha bara tålamod och var snälla mot varandra så kommer det att gå fint 🙂

 7. Marita Malmgren

  Hej Eira!
  Stort tack för din fina monteringsanvisning. Vi hittade den först när vi skulle montera plasten, vilket vi tycker är lite bökigt. Nu går det nog lite lättare. Det blir inte så mycket tid för polskor längre?
  Hälsningar Marita och SvenErik.

  1. eira

   Nej men hej! Ja polskorna ligger på paus i pandemitider, men det blev någon svängom i köket på någon av distansdansstugorna som sänts.

 8. Linda

  Tack för din utförliga beskrivning! En fråga angående din nedgrävning av huset bara, fyllde du enbart igen hålen med jord eller gjöt du med betong också? Sedan undrar jag hur du löste den där lilla springan som blev under till mellan marken och huset? Satte du någon invändig ram eller?
  Mvh Linda

  1. eira

   Hej, ursäkta lite sent svar, jag får nog kolla över mina epostinställningar för sidan. Jag grävde bara igen groparna. Jag har lagt grus runt kanterna så jag har ingen springa. Kolla på https://eiraelwing.se/finputsning-pa-tunnelvaxthuset/ så finns det bilder.

 9. Pernilla Lundin

  Tack för superduperbra information!
  Har just gett oss på att montera kanalplasten… och började nästan få hjärnblödning 🙈
  Ska titta på era tips och bra länkar!
  Vänliga hälsningar Pernilla

 10. Alice Martinsson

  Tusen tack för din fina beskrivning och så tydliga bilder. Vi hittade det lite sent men hade lyckats knåpa ihop det väsentligaste innan. Men, tack för bilderna på hur tätningslisterna skulle sitta. Vi kände oss väldigt dumma innan och stod bara och vände och vred på dem. Nu har vi snart bara de stora plastskivorna kvar att sätta på Oden 300 6 meter.

  1. eira

   Förstår verkligen upplevelsen. Det tar tid och mycket tanke att få ihop vad beskrivningen man får med menar. Hoppas ni kommer att trivas med växthuset, det är verkligen värt lite krångel på vägen!

 11. Ylva Åberg

  Tack för allt detta. Det har verkligen hjälpt oss

  1. eira

   Härligt att höra, hoppas att ni kommer att trivas med tunneln!

 12. Marianne Maier

  Hej. Hittade din beskrivning idag. Är i färd med att beställa ett likadant på 18 m2. Tänkte bara höra om ni är nöjda med ert nu när ni haft det ett par år.
  Mvh Marianne

  1. eira

   Hej Marianne!
   Vi är mycket nöjda med modellen. Just nu har jordgubbarna börjat blomma där inne och första sådderna har börjat kika upp. Det är rymligt och trevligt, smidigt med de hela skivorna att det är få punkter som samlar vatten och annat. Tejpen är jag missnöjd med men det är allt.

   1. Marianne Maier

    Tack för snabbt svar 👍🙂 Då blir det nog ett sånt. Och trasslar monteringen så vet vi vem vi ska fråga, haha 😄

    1. eira

     Håller tummarna för att ni får ett smidigt bygge!

 13. Tack för att ni delar era erfarenheter. Vi ska med skräckblandad förtjusning börja montera vårt Oden 300. En fråga, hur lång tid tog det från start till färdigt växthus för er?

  1. eira

   En påskvecka. Hämtade det ena helgen och hade det på plats nästa. Då småskruvade jag lite ensam på kvällarna efter jobbet och sen körde vi på lite mer på sista helgen 2 pers.

   1. Sofie

    Tack för svaret! Det var ungefär det jag trodde och om man bortser från arbetet med grunden som växthuset ska stå på landar vi nog där också.

 14. Susanne Everhag

  Hej! Undrar bara om du fortfarande klarar dig bra utan takfönster? Ska snart beställa så bra med info:). Är det mycket sol på växthuset?
  Och tack för en så fin beskrivning!!!
  Susanne

  1. eira

   Hej, ursäkta sent svar. Hoppas du har hittat en uppsättning du blir nöjd med. Jag klarar mig ok utan takfönster men då har jag dörrarna öppna helt när det är varmt på sommaren. Växthuset står med en stor lönn på kvällssidan så det är inte sol på hela dagen.

 15. Sofia

  Hej, Tack för att ni delar era erfarenheter.
  Vid fästning av växthuset i marken, har ni ”endast” grävt ner stolparna och lagt jord som fyllnad?
  Var det någon av tillvals-inköpen som ni ”ångrade” i efterhand att ni köpte eller inte köpte?
  Är ni nöjda med slutliga storleken 12kvm?

  1. eira

   Fästning av växthuset: Fyllt med jord och några stenar som låg i vägen.

   Tillvalsköp: Misslyckades med att få upp tejpen ordentligt så den har inte varit så givande. Har en vädringslucka som jag inte monterat, har öppet dörrarna mitt på sommaren och satt automatiska öppnare på överdelen av dörrarna (äldre modeller hade mindre överdel).

   Storlek: Hade inte bra utrymme för större och ville slippa att krångla med kommunen så tog största modellen på under 15kvm

Lämna ett svar